torsdag 2. juli 2015

Sumpen, ny vegg i Korkedalen

Korkedalen strekker seg fra hytta nedenfor Østmarksetra og nordover. Noen hundre meter innover dalen, rett syd for Futurama veggen, har Øyvind Akselsen og jeg pusset en ny vegg. Den har til nå 3 linjer med potensiale for noen fler. Veggen ligger i et fuktig og myraktig terreng. Stokker er lagt over bekken som renner forbi.

1:  Mann i dårlig drakt        (ss)             5+
2:  The Gill-Man                 (E)              5+, Uten arete og sidetak til venstre.
3a: Amfibie eller menneske?                 5
3b: Amfibie eller menneske?  (E)          6B+ Uten arete og god kant til venstre.
FA: 1-3a   Thoralf Bergersen, Øyvind Akselsen
FA: 3b      Thoralf Bergersen


Ganske mye mose


Vi slurver ikke.


 Sumpen ferdig pusset og planert.


På vei ut av KorkedalenFilmen som veggen har hentet inspirasjon fra.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar