lørdag 28. august 2021

Svigermorveggen, N59.89658 E10.85832

Hvis man går opp bakken til høyre for Filmveggen og følger stien forbi Mantleveggen og  Yogasteinen dukker Svigermorveggen opp på vestre side. I et par år har jeg har dratt av litt mose nå og da, men aldri tatt meg tid til å rense den ordentlig. Da jeg viste den til Bent for noen uker siden ble vi enige om pusse veggen ferdig. Noen timers arbeid fordelt over et par kvelder avdekket en fin vegg med fire linjer. Sjeldent har vi pusset fram en mer kompakt vegg med så mange fine buldre.

1a. Nesten for lett (ss)   5-
      FA: Thoralf og Bent
1b. Nesten for lett (ss, E)   5+   Uten risset i toppen
      FA: Thoralf og Bent 

2.   Svigermors PC (ss)   6B   Traverserer veggen 
      FA: Bent

3a. Svigermors forventninger   5+
      FA: Thoralf og Bent
3b. Svigermors forventninger (ss)   6C
      FA: Bent

4.   Ferie med svigers    3
      FA Thoralf og Benttirsdag 17. august 2021

Traktørveggen, N59.895140 E10.866731

 Nå er traktørveggen ferdig pusset og dokumentert. Det har tatt tid å gjøre siste finpussen, men her er rutenavn og grader. Stoltveggen som ligger rett ved siden av ble prioritert og plutselig var det ferie. Veggen er pusset av undertegnede og Bent Dale Hansen. Imidlertid ser det ut som en linje har vært gått før, se Trulsstien i gryttr.com. Når dette er avklart vil det eventuelt bli rettet.


1  Egg 4. 

   FA: Thoralf og Bent

2  Aktører i samme marked 4

   FA: Thoralf og Bent

2b Aktører i samme marked (ss) 6B+

   FA: Bent

3  Haster oppmerksomhet 5-

   FA Thoralf og Bent

3b Haster oppmerksomhet (ss) 6A+

   FA: Bent

9a Godt traktert (Kun den siste delen som går opp) 5- 

   FA: Thoralf og Bent

4  Hals over hodet 5+ 

   FA: Bent

5  Hode over hals 5+ 

   FA: Bent

6  Valg 6a+ 

   FA: Bent

7  Stjernebulder 4+ (Starter med hender bak stort flak)

   FA: Thoralf og Bent

8  Krystalltraveren 5- 

   FA: Thoralf og Bent

9b Godt traktert (Starter på krimp) 5 

   FA: Thoralf og Bent)