søndag 17. april 2016

Noen ord om vedlikehold.

Noen ganger rusler jeg bare ut i skogen med pad og sko. Finner en bulder og holder meg der til jeg er sliten. På vei hjem går jeg kanskje innom en stein som trenger en omgang med børsten. Enkel tilkomst åpner for ganske tidseffektive økter. Prosjekter som ikke er gått, eller buldre man har sett eller lest om, kan på denne måten lett legges inn i en hektisk hverdag. Buldringen i Østmarka er et univers av muligheter, det er rett og slett et skattekammer som aldri går tomt.

Filmveggen ved Bjartbakken ble åpnet for to år siden, men mosen har allerede meldt sin ankomst. Svaproblemet Ameli 6B som går mellom to markerte riss anbefales.

Trond er ikke plaget av mose på Mark le Menestrel 6C+, FP syd Slangesteinen
For å holde mulighetene åpne for buldring på alle nivåer, er vi avhengige av at linjene blir gått. Uten aktiv bruk går det ikke lang tid før det legger seg mose på steinene. Børsting og rensing er en tidkrevende prosess som dessverre må gjøres når forholdene ellers er gode for buldring. De som har prøvd å børste når alt er fuktig ender kun med å sause steinen inn.

S-veggen og Smokin' veggen er mye besøkt men har allikevel fått et moselag.
En trivelig engelskmann dukket opp en kjølig torsdag på Grevling.I fjor ble det primært renset steiner på FP syd og Bjartbakken, men andre områder som Lia, DeLux og Bøler har også fått besøk av børsten. Det som er blitt børstet er ikke nødvendigvis de mest bruke og populære steinene, men det de har det til felles er at det er problemer av høy kvalitet på disse. Oppfordringen blir derfor at man oppsøker disse, og på den måten holder variasjonen og utvalget åpent ved at linjene ikke gror igjen.

Joakim Sellevold og venner pusset Speidersteinen i fjor høst. Flere av linjene på nordsiden er utsatt for sig, og dermed hurtig tilvekst av mose. Bildet viser sydsiden som stort sett er tørr bare timer etter regnvær.