lørdag 31. oktober 2020

Venstre del av Pølse i lompe er renset. Det vil si at Country Man og Lompe kan gås når det tørker opp. 


1.     Country Man 5    
        FA: Mikkjel Thon 2008
2a.    Lompe 6A            
        FA: Mikkjel Thon, Truls M Larsen 2008
2b.    Lompe 7A+        
        FA: Anders Sæter, Truls M Larsen 2008