mandag 17. juli 2017

Ny bulder på FP syd, Johnny 99Well they closed down the auto plant in Mahwah late that month 
Ralph went out lookin' for a job but he couldn't find none 
He came home too drunk from mixin' 
Tanqueray and wine 
He got a gun shot a night clerk now they call 'm Johnny 99

- Bruce Springsteen -


De fleste har vært på Fangeveggen eller Slangeveggen på FP syd. Disse ligger i nordenden av en lang vegg som har potensiale for endel nye problemer. Helt i syd på veggen begynte vi å dra av litt mose i fjor høst for å se hva som skjulte seg under. Sakte kom en flott bulder fram. Den ble høy, men ikke spesielt vanskelig. Først satt jeg Johnny 99 i 6A, men flaket halvveis opp var ganske tvilsomt, så etter litt rensing ble den nedgranert til 5+. Tak kan knekke og blokker kan løsne over tid, men det er viktig at det renses nøye under etablering av problemer. Det handler både om sikkerhet og at bulderen skal beholde karakteren over tid.


Tuva starter med grovrens høsten 2016Johnny 99 5+ følger naturlig linje opp.Rett etter finpussen var ferdig kom Terje Stav og surfet opp.Lett på toppen, men det er sva og det begynner å bli høyt.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar